Ruda Kubíček

(1891-1983)

studoval malířskou školu ve Vídni, poté žák prof. K. V. Maška a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen redakční rady časopisu Bibliofil

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook