František Gross

(1909-1985)

žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Skupiny 42, UB, SČUG Hollar a Radar; malíř, grafik; jeho dílo osciluje mezi konstrukcí a hrou; v konstruktivním smyslu zpracovával podněty kubismu, v polovině třicátých let tvořil imaginativní koláže, frotáže a stříhané rébusy, které vyústily v obrazy - objekty; organizovanou chaotičnost a pitoresknost podivných strojků učinil hlavním zdrojem své námětové oblasti; v roce 1937 namaloval oponu pro matiné Jaroslava Seiferta v D 38, zúčastňoval se výstav, které pořádal E. F. Burian; pro jeho další tvorbu byly určující znaky civilizace, periferie podnítila jeho úsilí o městskou krajinu; v poválečném období spojil linii se sytě barevnou plochou v monumentálně pojatých obrazech (Velký interiér, 1946), vznikají postavy - stroje; ve čtyřicátých letech zaujímá v jeho tvorbě významné místo grafika; v sedmdesátých letech maloval krajiny z okolí Nové Paky (Ždírecké údolí, Před bouří, 1975); zastoupen v NG Praha, GHMP, ČMVU Praha, MG Brno, MU Olomouc, GVU Litoměřice, GMU Hradec Králové, GVU Ostrava aj. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

 • František Gross

  (1909-1985)

  Dvě postavy ve městě

  Položka č.: 20

  Vyvolávací cena: 24.000 CZK (858 €)

  Ukončení prvního podání: 28. 05. 2020 15:00

  olej, sololit, 27,5 x 43 cm, sign. PN F. Gross, rám, na rámu oděrky, člen Skupiny 42, Umělecké besedy a skupiny Radar. Tato pro Grosse příznačná městská scenerie reprezentující průmyslovou krajinu dokládá autorův osobitý vizuální slovník. Gross zde plasticitu a objem redukuje na výrazný obrys a abst…

  Aktuální cena: 24.000 CZK (858 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • František Gross

  (1909-1985)

  Setkání u mlýna

  Položka č.: 21

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (893 €)

  Ukončení prvního podání: 28. 05. 2020 15:00

  olej, sololit, 1979, 20 x 30,3 cm, sign. PD F. Gross, rám, Tato práce je skvělým reprezentantem tvorby čelního představitele Skupiny 42 a spoluzakladatele skupiny Radar, Františka Grosse. Dílu nechybí nic z umělcova nezaměnitelného, hravého projevu, postaveného na plošnosti, který v sobě snoubí záje…

  Aktuální cena: 27.000 CZK (965 €)

  Poslední dražitel: ID6**5 Historie příhozu

  Odhadní cena: 35 000 - 50 000 CZK

 • František Gross

  (1909-1985)

  Interiér (Město při náletu)

  Položka č.: 142

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (143 €)

  Ukončení prvního podání: 28. 05. 2020 15:00

  litografie, 1946, 33,8 x 45,3 cm, sign. PD F. Gross 46, rám, č. 20/25, provenience: z pozůstalosti autora, vzadu razítko galerie Vltavín, 8.2.-20.3.2005, lehce zvlněný papír, na rámu drobné oděrky, žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Skupiny 42, UB, SČUG Hollar a Radar

  Aktuální cena: 4.000 CZK (143 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 12 000 - 18 000 CZK

Facebook