Jan Knap

(1949)

Knapův návrat k figuraci koncem 70. let (po abstraktním intermezzu) byl na jedné straně zjevně ovlivněn náboženskou malbou minulých století – zejména gotickou a raně renesanční – a na straně druhé nelze už v Knapových raných malbách přehlédnout autorův smysl pro „postmoderní humor“, vždy okořeněný kapkou cílené provokace vůči uměleckým i náboženským klišé. Na rozdíl od jeho postmoderních souputníků ale Knapovi nikdy nešlo o „vyprázdnění obsahu“ či „vzývání světa banalit“, ale naopak jako jeden z mála tehdejších figuralistů se malíř pokusil se vší vážností skloubit tradici se současností. Tvorba Jana Knapa – přestože byla již v osmdesátých letech vnímána v postmoderním kontextu – se na umělecké scéně prosazovala kvůli zjevnému náboženskému obsahu mnohem obtížněji, než práce jeho souputníků, dnes však jsou jeho obrazy, kresby a grafiky velmi ceněné. (Ladislav Daněk, Muzeum umění Olomouc, 2008)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook