Ota Janeček

(1919-1996)

žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného na FAPS ČVUT v Praze, prof. J. Nováka na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes, SČUG Hollar; malíř, grafik, ilustrátor; je charakteristickým představitelm tzv. generace druhé světové války; svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.); zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem; základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek; počátkem čtyřicátých let reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem; počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města; šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964 - 1966 dominující lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo; v sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismus v přírodě, Slunce a země, Zdroje života; v malířské tvorbě se objevuje od sedmdesátých let ikonografický symbol - vejce; velmi často vejce spočívá v měkké trávě; poslední období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou; účastnil se společných výstav v Burianově D 41, účastnil se zlínských salonů, jako host vystavoval s UB v Praze; 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži; za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl v trvalém kontaktu se španělskými umělci; 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií; jeho kresby doprovázely sbírky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta, J. Hory i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta, Voltaira i J. Nerudy, B. Němcové a dalších; intenzivní ilustrátorská práce (ilustroval přes sto knížek) vyústila ve výzdobu Slabikáře; spolupracoval na filmech (Vlčí jáma, Probuzení, Romeo, Julie a tma atd.); autor řady československých známek; svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, UPM Praha, v Tatte Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts v Japonsku, v National Gallery of Wales, Cardiff, v krajských a oblastních galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Kresba, grafika, plastika

  Položka č.: 213

  Vyvolávací cena: 50 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 19. 01. 2022 18:34

  katalog, 24 x 17 cm, Galerie Praha, Pardubice, Most, 1980, pův. sešit, dobrý stav, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 50 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: ID1**8 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Žena

  Položka č.: 214

  Vyvolávací cena: 50 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 19. 01. 2022 18:35

  katalog, 19,5 x 20 cm, vyd. Galerie výtvarného umění v Chebu, 1976, pův. sešit, dobrý stav, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 50 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Obrazy z let 1959-1961

  Položka č.: 215

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 19. 01. 2022 18:36

  katalog, 20 x 21 cm, 3x podpis autora v katalogu, Špálova galerie, r. 1962, pův. sešit, dobrý stav, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 200 CZK (9 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

 • Ota Janeček

  (1919-1996)

  Katalog s podpisem

  Položka č.: 216

  Vyvolávací cena: 100 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 19. 01. 2022 18:37

  katalog, 22 x 23,5 cm, podpis autora, dobrý stav, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 100 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: ID7**7 Historie příhozu

Instagram

Facebook