Ladislav Čepelák

(1924-2000)

žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze; malíř, grafik, ilustrátor; byl asistentem profesora Silovského, 1964 pověřen vedením grafické dílny, 1967 jmenován docentem pro obor grafiky, 1987 profesorem; 1990 vrátil tituly zasloužilý učitel a zasloužilý umělec; své grafické listy často řadí do cyklů, které vznikají i řadu let; využívá několika kreslířských technik, téměř vždy v černobílém provedení; v grafice dává přednost hlubotiskovým technikám; v začátcích to byl čárový lept, později akvatinta, v posledním období mezzotinta; je jedním z autorů, kteří si své listy sami tisknou; první grafika pochází z roku 1948; upoutal na sebe pozornost cyklem Veltruský park (1949-1951); dalším cyklem jsou Krajiny z Povltaví (1952-1955); strukturální pojetí představuje cyklus Slánská krajina (1961-1963); v polovině šedesátých let vznikly dva soubory obloh (1964-1966), zaměřených na atmosférické proměny přífrody; v téže době vznikl krajinářský cyklus Tání (1964-1965), jehož listy jsou tištěny ze silně zaleptaných desek; vedle monumentálního pojetí krajiny jsou tu i komorní soubory, např. Pavučiny (1963-1966); výrazným motivem posledních let se stala motýlí křídla; dospívá k obecnějším pohledům na přírodu; nevyhýbá se ani ilustraci, literární díla doprovází jen volně, neilustruje děj, obsah (Ch. Bronteová - Jana Eyrová, 1967, V. Holan - Dokumenty, 1972); známé jsou i jeho monumentální realizace; za svého působení vychoval celou řadu mladých grafiků, kteří se k němu i po letech hlásí jako k člověku, který je seznámil dokonale se základy grafického řemesla; zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP Praha, soukromých sbírkách doma i v zahraničí Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Sněhová skvrna

  Položka č.: 542

  Vyvolávací cena: 10.600 CZK (442 €)

  Plánované ukončení: 16. 06. 2023 10:09

  lept, 1992, 39 x 49 cm, sign. PD Čepelák 1992, č. 8/50, v soupisu pod č. 798, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 10.600 CZK (442 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Brázda

  Položka č.: 543

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (396 €)

  Plánované ukončení: 16. 06. 2023 10:10

  mezzotinta, 1985, 32 x 49 cm, sign. PD Čepelák 1985, č. 6/50, v soupisu pod č. 617, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 9.500 CZK (396 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Z cyklu Karlův most I.

  Položka č.: 158

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (250 €)

  Plánované ukončení: 15. 06. 2023 15:00

  akvatinta, 23,5 x 21,5 cm, sign DU Čepelák, rám, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 6.000 CZK (250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Z cyklu Karlův most II.

  Položka č.: 159

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (250 €)

  Plánované ukončení: 15. 06. 2023 15:00

  akvatinta, 47 x 27 cm, sign. DU Čepelák, rám, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 6.000 CZK (250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Z cyklu Karlův most VII.

  Položka č.: 160

  Vyvolávací cena: 6.000 CZK (250 €)

  Plánované ukončení: 15. 06. 2023 15:00

  akvatinta, papír, 1976, 48 x 32,5 cm, sign. DU Čepelák, rám, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 6.000 CZK (250 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Strašák č. 802

  Položka č.: 162

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (396 €)

  Plánované ukončení: 15. 06. 2023 15:00

  akvatinta, 1992, 49 x 30 cm, sign. PD Čepelák 1992, č. 37/100, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 9.500 CZK (396 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Slézy č. 711

  Položka č.: 161

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (396 €)

  Plánované ukončení: 15. 06. 2023 15:00

  akvatinta, 1990, 32 x 49 cm, sign. PD Čepelák 1990, č. 10/100, Vystudoval Akademii výtvarných umění kde později působil tři dekády jako jeden z významných pedagogů grafické školy. V grafice dával přednost hlubotiskovým technikám: čárový lept, později akvatinta, v posledním období mezzotinta. Ve své …

  Aktuální cena: 9.500 CZK (396 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Motýl - Admirál

  Položka č.: 163

  Vyvolávací cena: 12.000 CZK (500 €)

  Plánované ukončení: 15. 06. 2023 15:00

  akvatinta, 1986, 39,5 x 29 cm, sign. PD Čepelák 1986, č. 28/100, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 12.000 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Instagram

Facebook