Lev Šimák

(1896-1989)

žák prof. M. Pirnera, J. Obrovského, A. Bröhmse a F. Thieleho na AVU v Praze, čelní člen Umělecké besedy, místopředseda a předseda SČUG Hollar; malíř, grafik; jeho kmotrem byl Mikoláš Aleš, který ovlivnil do značné míry jeho pohled na umělecké vidění světa; během 1. světové války byl v Haliči, kde vytvořil cyklus kreseb; vzpomínky na válku tematicky ovlivnily jeho tvorbu na delší dobu; věnoval se malbě i grafice; obrazy pojímal jako příběhy, spatřoval krásu v nejobyčejnějších a nepatrných věcech; nemaloval dle skic a studií, ale z vlastních vzpomínek a fantazie; náměty dále čerpal z vesnického života, krajiny, vytvářel malby zátiší, exotických motýlů, tanců; vyvoj směřoval od robustnosti postav a témat se sociálními motivy přes kresebnou křehkost a barevnou jasnost až k výrazné expresi; dílo souznělo s dobou, usiloval o malbu zakotvenou v domácí tradici; povýšil malbu akvarelů na samostatná umělecká díla; později se orientoval spíše na grafiku a ilustrace (K. Konrád: Slyš mne!); od třicátých let stál s V. Rabasem a V. Radou v čele sdružení Umělecká beseda; zastoupen ve sbírkách NG, GHMP a Středočeské galerie v Praze, Památníku Terezín, Východočeské galerie v Pardubicích, GVU v Ostravě, GMU v Roudnici nad Labem, AJG v Hluboké nad Vltavou, OG v Liberci, GVU v Karlových Varech a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

 • Lev Šimák

  (1896-1989)

  Jižní Čechy

  Položka č.: 143

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (146 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 03. 11. 2022 15:00

  akvarel, papír, 1949, 30,6 x 44,2 cm, sign. LD Lev 49, rám, na zadní straně razítko Galerie Art Praha, Antikvariát Dlážděná, žák prof. M. Pirnera, J. Obrovského, A. Bröhmse a F. Thieleho na AVU v Praze, čelní člen Umělecké besedy, místopředseda a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 3.500 CZK (146 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: 10 000 - 12 000 Kč CZK

 • Lev Šimák

  (1896-1989)

  Toaleta

  Položka č.: 279347

  Vyvolávací cena: 700 CZK (30 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 22. 11. 2023 16:22

  tuš, papír, 1930, 31,5 x 22,5 cm, sign. PD Lev 30, rám, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Pirnera, J. Obrovského, A. Bröhmse a F. Thieleho na AVU v Praze, čelní člen Umělecké besedy, místopředseda a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 700 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: ID7**2 Historie příhozu

Instagram

Facebook