Zdeněk Sklenář

(1910-1986)

žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5; malíř, grafik, ilustrátor, pedagog; byl pedagogem na VŠUP v Praze: 1945 - 1950 byl asistentem v ateliéru F. Muziky, od 1968 vedl speciální ateliér pro užitou malbu, 1969 jmenován profesorem, od 1970 vedoucí speciálního ateliéru ilustrace a užitkové grafiky (do 1976); věnoval se malbě, volné i užité grafice (litografie, suchá jehla) a ilustraci; v prvních dílech se inspiroval poezií nočního města a divadelním prostředím; bohaté inspirační zdroje nacházel v díle G. Arcimbolda a rudolfínském manýrismu, secesním umění a později také v orientální kaligrafii, ale i v poezii; ve 40. letech se jeho tvorba rozvíjela na pomezí surrealismu, v polovině 50. let jej výrazně ovlivnila návštěva Číny, kde jej zaujaly principy východoasijské kaligrafie; čínské písmo pak v 60. letech vystřídala písmena latinské abecedy, k nimž v jeho obrazech přibývaly i další motivy (portréty, krajiny, zátiší), prolínající se opět s vlivy G. Arcimbolda; patrné byly tvůrčí impulsy informelní a skriptuální malby; zabýval se také užitou grafikou: grafickými úpravami (V. Volavka: O moderním malířství; Glass in Czechoslovakia; Czechoslowacka sztuka plastyczna; Aristoteles: Etika ad.), ilustrační a plakátovou tvorbou; zastoupen ve sbírkách NG, ČMVU, GHMP v Praze, AJG v Hluboké nad Vltavou, MG v Brně, MU v Olomouci, GVU Ostrava, GMU Roudnice nad Labem, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie Zdeňka Skklenáře v Praze a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

 • Zdeněk Sklenář

  (1910-1986)

  Arcimboldo

  Položka č.: 54

  Vyvolávací cena: 20.000 CZK (741 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 05. 2020 15:00

  litografie, 1972, 39,5 x 30 cm, sign. DU Sklenář 72, rám, č. 22/100, výtečná ukázka z díla originálního českého malíře, grafika a ilustrátora. Vystudoval na UMPRUM v Praze, kde později zastával i profesorský post. Byl členem SVU Mánes, skupiny Bilance při Umělecké besedě a Sdružení českých grafiků H…

  Aktuální cena: 20.000 CZK (741 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

  Odhadní cena: 30 000 - 40 000 CZK

 • Zdeněk Sklenář

  (1910-1986)

  Exlibris

  Položka č.: 1014

  Vyvolávací cena: 1.300 CZK (49 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 02. 2020 14:00

  litografie, 1971, 15,4 x 7,7 cm, sign. DU Sklenář 71, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5

  Aktuální cena: 1.400 CZK (52 €)

  Poslední dražitel: ID6**1 Historie příhozu

 • Zdeněk Sklenář

  (1910-1986)

  Exlibris

  Položka č.: 1013

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (45 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 28. 02. 2020 13:59

  litografie, 1971, 7,5 x 12 cm, sign. DU Sklenář 71, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5

  Aktuální cena: 1.200 CZK (45 €)

  Poslední dražitel: ID6**1 Historie příhozu

 • Zdeněk Sklenář

  (1910-1986)

  Kompozice

  Položka č.: 19190

  Vyvolávací cena: 25.000 CZK (926 €)

  DRAŽBA UKONČENA:
  18. 12. 2016 00:22

  tužka, pastel, papír, 1945, 17,7 x 18,4 cm, sign. PD Zd. Sklenář 45, žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5

  Aktuální cena: 25.000 CZK (926 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

 • Zdeněk Sklenář

  (1910-1986)

  Ruka

  Položka č.: 19189

  Vyvolávací cena: 7.900 CZK (293 €)

  DRAŽBA UKONČENA:
  18. 12. 2016 00:15

  frotáž, 20,9 x 27 cm, DU monogr. SK, při okrajích poškozený papír, žák prof. A. Hofbauera a Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar, SVU Mánes, skupiny Balance, Litografie 5

  Aktuální cena: 7.900 CZK (293 €)

  Poslední dražitel: ID7**9 Historie příhozu

Facebook