Václav Tikal

(1906-1965)

žák prof. J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze, člen Skupiny Ra, SVU Mánes, Nové skupiny K. Teigeho; malíř, keramik, designér; zaměřoval se na surrealistickou a veristickou malbu, maloval krajiny, snové příběhy a portréty; zpočátku byl pod vlivem S. Dalího a G. de Chirica; v raných obrazech to byl i H. Rousseau, především jeho naivní věcnost; zásadní zlom v jeho tvorbě znamenalo setkání se surrealismem; imaginativní představy byly v jeho lyryckých fantazijních obrazech, které ale často vyjadřovaly úzkost; zážitky z války zobrazoval v obrazech plných krutosti a zoufalství, které patří k nejsilnějším protiválečným dílům 40. let; vliv divoké přírody a válečné vzpomínky se objevují ve fantaskních krajinách, bažinatých pralesech, jedovatých vadnoucích rostlinách; v krajinách vše roste a bují jakoby pravěkou flórou; další díla byla inspirována moderní technikou, matematickými modely i stereometrickými tělesy; věnoval se také designu keramiky a porcelánu (jídelní soupravy, cena na trienále v Miláně 1965); spolupracoval na ineditních Objektech, které redigoval V. Effenberger; zastoupen ve sbírkách MG v Brně, NG, GHMP a ČMVU v Praze, GMU v Roudnici nad Labem, GMU v Hradci Králové, AJG v Hluboké nad Vltavou, GVU v Karlových Varech, GVU v Ostravě, ve sbírce Jana a Evy Švankmajerových a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

 • Václav Tikal

  (1906-1965)

  Objekty

  Položka č.: 83

  Vyvolávací cena: 39.000 CZK (1.625 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 23. 02. 2023 15:00

  tuš, akvarel, papír, 1965, 50x 34 cm, sign. DU Tikal 65, rám, žák prof. J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze, člen Skupiny Ra, SVU Mánes, Nové skupiny K. Teigeho

  Aktuální cena: 39.000 CZK (1.625 €)

  Poslední dražitel: ID6**7 Historie příhozu

Instagram

Facebook