Miroslav Houšť

(1953)

žák prof. K. Součka na AVU v Praze, člen Jednoty českých výtvarných umělců; malíř, grafik; maluje olejem a temperou na plátno, v grafice používá litografii, lept, akvatintu, měkký kryt apod.; věnuje se krajinářské malbě, zátiším, kyticím, portrétům a figurálním kompozicím; zabývá se také ilustrací; původně maloval v Praze, pak přesídlil na své sídlo v Tursku; opakovaně pobývá na Šumavě v okolí Kašperských Hor, maluje ve veltruském parku apod.; jeho díla jsou v majetrku OG Litoměřice, Muzea Šumavy v Kašperských Horách, Středočeské galerie v Praze a muzea v Rostocku (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

Instagram

Facebook