Eva Činčerová

(1943)

žákyně prof. Tittelbacha na AVU v Praze; malířka, grafička, ilustrátorka; věnovala se figurální tvorbě; v grafice vytvářela cykly Lidice (1974), Dvojice (1976), Portréty (1977), Činnost (1978); věnovala se i monumentální tvorbě (art-protis, návrhy na monumentální sklo, fotokopie v architektuře); těžiště tvorby je ale ve volné grafice a knižní ilustraci; realizovala stálou expozici v Národním technickém muzeu; její dílo je zastoupeno v NG v Praze, GHMP aj. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook