Adriena Šimotová

(1926-2014)

žákyně prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Z. Balaše na Státní grafické škole v Praze a prof. J. Kaplického na VŠUP tamtéž, členka skupiny G, UB 12 a Nové skupiny; věnuje se malbě, kresbě, figurálním kolážím a objektům, užité i volné grafice, ilustraci a sklářskému výtvarnictví; v 70. letech převažovala tvorba figurálních textilních koláží s prostříhávanými plány a figurálních šitých objektů, později torza z muchlaného japanu a vsazených mezi skla (cyklus Pocta antice, 1979); náměty čerpala z antické kultury a biblických výjevů; v 80. letech využívala vrstveného karbonového papíru, z něhož brutálními zásahy vznikaly jemné nástěnné figurální objekty, a hedvábného papíru; od 1990 se zaměřila na dřevěné kolorované objekty a kresebné cykly, vyjadřující hluboce duchovní prožitek univerza; časté je v této době u ní téma lidské tváře, konkrétně pak detailu oka nebo úst, díky nimž připomíná problém komunikace a lidského osamění; tvář představuje v její tvorbě důležité téma, vypovídá o životních příbězích, o vlastnostech různých typů, zobrazuje plynutí času, ohrožení duchovních hodnot, promítá se do ní osud; v duchu minimalismu pracuje v čistých redukovaných tvarech, zůstává však věrná smyslové skutečnosti; významný je její cyklus "Paměť rodiny" (1995), v němž zpracovává motiv stopy, který zůstává po člověku; ilustrovala básně V. Holana, knihy Franze Kafky a Samuela Becketta; od 1990 jezdí pracovat do studia Centre Georges Pompidou v Paříži; 1991 - 1998 vyučovala na Letní umělecké akademii v Salcburku; pro světovou výstavu EXPO 1958 v Bruselu vytvořila třídílnou mozaiku Dětství - Jinošství - Dospělý věk (s F. Burantem, V. Kopeckým); manželka malíře Jiřího Johna (1923 - 1972); zastoupena ve sbírkách NG, GHMP, ČMVU a Středočeské galerie v Praze, GBR v Lounech, AJG Hluboká nad Vltavou, MG v Brně, KGVU ve Zlíně, Západočeské galerie v Plzni, GVU v Ostravě, SNG v Bratislavě, Muzeum sztuki Lodž, Musée Nationale d'Art moderne v Paříži, Centre Georges Pompidou v Paříži, Musée d'art et histoire v Ženevě, Cabinetti desegni e stampe desli Uffici ve Florencii, Galerie Uppsala ve Stockholmu, The Art Institute v Chicagu, Muzea Kampa v Praze a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook