Marie Tefrová

(1940)

soukromé studium; malířka; věnuje se monumentální i komorní figurální a krajinářské malbě a kresbě, předtím experimentovala s poezií a fotografií; náměty čerpá z náboženství a běžných životních situací; figura je hlavní nositelkou myšlenky; začíná insitním projevem; podílela se na přípravě setkání Malostranské dvorky v Praze; 1976 obdržela za práce z oblasti Žena ve výtvarném umění mimořádnou odměnu ministerstva kultury; zastoupena ve sbírkách NG a GHMP v Praze, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeské galerie v Liberci a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook