Dan Trantina

(1965)

žák prof. Načeradského na AVU v Praze; malíř; maluje ostře zalamovanými tahy expresivně laděné obrazy zachycující předměty denní potřeby, figury, zátiší nebo krajinu, malby mnohdy doplňuje i různými nápisy; práce s barvou představuje dominantní polohu tvorby a je povýšena nad obsah díla, mnohdy se dotýká hranic abstrakce; zpočátku pracoval ve velkých formátech, od konce 90. let načas přešel ke komornější tvorbě; během pobytu ve spojených státech se opět vrátil k práci s velkými formáty a experimentům s různými materiály; autor pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí; je zastoupen v privátních i veřejných sbírkách; je členem umělecké skupiny BOX EIGHT v Los Angeles, kde střídavě žije a pracuje

SEZNAM AUTORŮ

Facebook