Eva Šlachtová

(1929-2014)

žákyně prof. J. Nováka na VŠUP v Praze; grafička, ilustrátorka; pracovala jako technická redaktorka, graficky upravovala časopisy Květy, Hospodářské noviny, Co vás zajímá; zaměřuje se na kresbu, ilustraci, volnou i užitou grafiku, tvorbu koláží a exlibris; účastní se přehlídek současné české grafiky (1989, 1993) a exlibris St. Niklaas (Belgie); 1997 získala čestné uznání za exlibris v Prostějově; zastoupena ve sbírkách Kabinetu exlibris v Chrudimi (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook