Jaromír Hauptmann - Sedláček

(1899-?)

žák Josefa Ullmanna; malíř, grafik; věnoval se malbě krajiny, ilustraci knih a užité grafice (plakáty, typografie); v letech 1922 - 1925 vystavoval v Praze s vinohradskými výtvarníky (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook