Hana Storchová

(1936)

soukromé studium u L. Jiřincové, žákyně prof. M. Holého a V. Silovského na AVU v Praze, členka SČUG Hollar a pražské skupiny Grafis; grafička, ilustrátorka, malířka; věnuje se grafice, exlibris, plakátové a známkové tvorbě, dětským animovaným filmům, ale především vědeckým ilustracím; tematicky přírodě, ptákům, motýlům, květinám a stromům; spolupracovala se Státním pedagogickým nakladatelstvím, Státním zemědělským nakladatelstvím, Fortunou, Artií, Albatrosem, Mladou frontou (mj. encyklopedie Život a encyklopedie Člověk); ve volné tvorbě se věnuje grafice; v drobných rytinách přenáší základní přírodní motivy do geometricky stylizovaných křehkých znaků; zastoupena ve sbírkách NG, PNP a GHMP v Praze, Kabinetu Exlibris Chrudim, Oxford Gallery, Oxford ve Velké Británii a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook