Václav Trefil

(1906-1989)

žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Aleš, Syndikátu výtvarníků československých, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů, člen Tvůrčí skupiny Říjen; malíř, grafik ilustrátor; zaměřil se na malbu i kresbu realistických krajin a zátiší, později práce žánrové a figurální s tematikou zemědělství a venkova nebo problematikou sociální; nosným prvkem byla zejména venkovská žena při práci; příležitostně ilustroval (1946 - J. Neruda: České národní tance), zabýval se grafikou; 1953 obeslal soutěž na výzdobu malého foyer ND v Praze; působil jako asistent prof. O. Nejedlého na AVU (od 1946); zastoupen ve sbírkách GHMP v Praze, MG v Brně, KGVU ve Zlíně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2007, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2007)

SEZNAM AUTORŮ

 • Václav Trefil

  (1906-1989)

  Haškova Lipnice

  Položka č.: 224781

  Vyvolávací cena: 800 CZK (30 €)

  DRAŽBA UKONČENA: 02. 01. 2020 18:53

  monotyp, 1968, 29 x 52 cm, sign. PD V Trefil 68, na zadní straně štítek galerie Dílo s popisem, Antikvariát Dlážděná, žák prof. O. Nejedlého na AVU v Praze, člen SVU Aleš, Syndikátu výtvarníků československých, hospodářského svazu architektů, malířů a sochařů, člen Tvůrčí skupiny Říjen

  Aktuální cena: 800 CZK (30 €)

  Poslední dražitel: ID6**4 Historie příhozu

Facebook