Jaroslava Severová

(1942)

žákyně prof. J. Horníka a V. Tittelbacha na AVU v Praze, členka SČUG Hollar, California Society of Printmakers, skupiny Geometrie; malířka, grafička, pedagožka, tvůrkyně instalací; absolvovala řadu odborných zahraničních stáží - Antverpy, Vídeň (Europahaus - grant), Londýn, Oxford (experimentální grafika), zúčatnila se sympozia Graphica Atlantica v Reykjavíku ad.; od 1992 přednáší na Institutu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze, nyní jako docentka; vytvořila řadu grafických cyklů a kreseb, v nichž uplatňuje hravé a dramaticky expresivní proměny a kombinace elementárních tvarů a znaků; malby a asambláže z konce 60. let charakterizuji konceptuální a seriální rysy, podobně jako grafické dílo; po roce 1987 se přiklonila k minimalistické inspiraci; v tvorbě uplatňuje svébytné technické postupy (rezerváž, kolážové listy využívající slepeckého písma); tvoří prostorové instalace; řadu prací realizovala v architektuře; od 90. let se věnuje počítačové grafice a světelným objektům; zastoupena ve sbírkách NG a GHMP v Praze, AJG Hluboká nad Vltavou, GVU Karlovy Vary, GVU Ostrava, Museum de Arte Cintemporanea de Sao Paulo (Brazílie), Musée de Picardie Amiens (Francie), Unione Industriale Biellese (Itálie), British Council Collection a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2004, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2004)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Facebook