Detail díla

Vladimír Pukl (1896-1970)

žák prof. J. Schussera na UMPRUM v Praze a prof. T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar; grafik, malíř, sochař, pedagog; pd 1935 asistent T. F. Šimona na AVU, 1945 - 1948 profesor pro obor grafiky této školy; 1950 - 1958 přednášel na AVU anatomii, napsal skripta Příručka plastické anatomie lidského těla pro výtvarníky (1951); 1939 - 1945 žil v Kútě u Hošťálkové na Vsetínsku, kam definitivně přesídlil v r. 1958; malířskými a grafickými metodami zobrazoval části měst, později se věnoval také glazované plastice, ilustraci a drobné grafice; v rozsáhlém grafickém díle se střídají náměty a kompozice figurální s krajinářskými; výtvarný názor zakládal na důsledném vztahu k realitě; věnoval se sochařské tvorbě, v níž uplatňoval barokní cítění hmoty; vytvářel většinou drobné plastiky z glazované pálené hlíny; zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP, MU Olomouc, GVU Ostrava, KG Zlín, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2003)

Chrám sv. Mikuláše

lept, 1936, 31,7 x 25,2 cm, sign. PD Vl. Pukl 36

Antikvariát Ostrovní

žák prof. J. Schussera na UMPRUM v Praze a prof. T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

ID: 278905

Vyvolávací cena: 400 CZK (17 €)

DRAŽBA UKONČENA: 26. 10. 2023 17:24

Aktuální cena: 800 CZK (34 €)

Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

Zpět

Instagram

Facebook