Detail díla

Josef Herčík (1922-1999)

žák V. Pukla na AVU v Praze; grafik, rytec; vyučil se nástrojářem loveckých zbraní, před válkou pracoval ve Zbrojovce, věnoval se rytecké výzdobě zbraní; odešel do Prahy a následovala studia na AVU; k samostatné grafické práci se dostává až v roce 1955 jako autor užité grafiky - plakátů, knižních vazeb a obálek, ilustrací a drobných příležitostných tisků; 1958 se zúčastnil první výstavy v Mladé frontě; v témže roce také převedl do ocelorytiny ilustrace F. Tichého k Rimbaudovu Opilému korábu; ilustroval řadu knížek naučné literatury převážně pro děti a mládež (Z říše hmyzu aj.) a řadu titulů dobrodružné literatury; v šedesátých letech ilustroval verše K. Bednáře Domovní znamení; 1962 u příležitosti svétové výstavy známek ho požádal o grafický převod své předlohy malíř a grafik V. Sivko; od té doby vznikla dlouhá řada známek, na nichž zpracoval cizí předlohy, či provedl své náměty; známá je emise Umění, převedl do známkové podoby např. poprvé na světě Picassovu Guernicu (1966), která byla 1967 v Neapoli oceněna Velkou cenou jako nejkrásnější známka světa; jako známky zpracoval Kleopatru II. J. Zrzavého, Černé jezero J. Preislera, Pierota B. Kubišty, ilustrace Švejka podle J. Lady a další díla; je také autorem rytecké transpozice Tizianova obrazu Apollón trestá Marsya ze sbírky v Kroměříži; vyryl více než 500 známek, je autorem ryteckého přepisu všech kolků a cenin ČSSR a ČR, sám autorem asi 80 poštovních známek a také první poštovní známky České republiky; získal hlavní cenu v soutěži o nejkrásnější známku Slovenska za rok 1998; vytváří grafické návrhy pro cenné papíry v listinné podobě; na návrzích cenných papírů pracuje se synem, který jeho motivy převádí pomocí vlastní počítačové grafiky do větších celků; tyto papíry tisknou v rodinné firmě - 1. České grafické společnosti, jedinou tiskárnou cenných papírů na světě, uměleckým ateliérem, který je specializovaný na výrobu a tisk cenných papírů autorským ocelotiskem; tiskla se zde většina akcií českých bank a našich průmyslových podniků (akcie na jméno pro společnosti Union Group, Union Banka, pro firmu Škoda UJP a certifikáty pro společnost Microsoft aj.); v roce 1974 s V. Suchánkem provedl výzdobu kazetovéhjo stropu zasedací síně ČNR v Praze 53 historickými znaky českých měst, v letech 1975 - 1981 byl externím učitelem VŠUP v Bratislavě, spolupracoval s A. Brunovským; věnuje se vlastní grafické tvorbě, zejména pragensiím; jeho volná grafika Pragensie byla vystavována v roce 1998 a otevírala v Praze novou galerii Pražský kabinet (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1999)

Prašná brába

ocelorytina, 14,2 x 8,2 cm, sign. DU JHerčík

Antikvariát Ostrovní

žák V. Pukla na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

ID: 278852

Vyvolávací cena: 150 CZK (7 €)

DRAŽBA UKONČENA: 21. 11. 2023 15:12

Aktuální cena: 150 CZK (7 €)

Poslední dražitel: ID8**3 Historie příhozu

Zpět

Instagram

Facebook