Historie příhozu - Instruktáž andělů strážných před odletem do krizové oblasti

Petr Palma

Zpět