Historie příhozu - Pán Ježíš s učedníky

Gabriel Florian (1924-2011)

Zpět