Historie příhozu - Chrám Vasila Blaženého v Moskvě

Josef Dlabal (1920-2004)

Zpět