Historie příhozu - Moje paměti

Radola Gajda (1892-1948)

Zpět