Historie příhozu - Kované a svařované mříže pro jesle/ Tesla v Pardubicích

Bedřich Šimon (1902-?)

Zpět