Historie příhozu - Alegorie úrody

Klement Lorenc (1911)

Zpět