Historie příhozu - Zasněžený most v krajině

Josef Dlabal (1920-2004)

Zpět