Historie příhozu - Replika "Kiprový 75krejcar Fardinanda II."

Národní pokladnice

Zpět