Historie příhozu - Postava se svatozáří

Jaroslav Válek (1954)

Zpět