Historie příhozu - Starý židovský hřbitov v Praze

Josef Dlabal (1920-2004)

Zpět