Historie příhozu - Pohled na Týnský chrám v Praze

Emil Wänke (1901-?)

Zpět