Historie příhozu - Toaleta

Lev Šimák (1896-1989)

Zpět