Historie příhozu - Studie ještěra na keramiku

Jan Zrzavý (1890-1977)

Zpět