History of bids - Odešli jsme jako kněží, vrátili jsme se jako kuráti

Kája Saudek (1935-2015)

Back