History of bids - Svážené obilí

Jan Hála (1890-1959)

Back