History of bids - Jiří Kolář

Václav Chochola (1923-2005)

Back