History of bids - Jiří Trnka s loutkou Theseus, 1957 (šířka)

Václav Chochola (1923-2005)

Back