JAN GEMROT: Podivná Figurace/Weird Figuration

Galerie Vltavín 10. 10. 2017 - 10. 11. 2017

"Výstava představí nejnovější figurální tvorbu Jana Gemrota. Jeho obrazy obsahují někdy více, jindy méně viditelný, opakovaně se však objevující princip mementa mori — připomínky křehkosti, konečnosti bytí, jež je zašifrována v jeho intimních výjevech i v malířsky velkorysých výpovědích dotýkajících se globálních témat. Je to sice na první pohled Gemrotova suverénní, řemeslně dokonalá malba, ale nakonec jsou to především myšlenkově podnětné kompozice inspirované jeho vnitřními běsy, co divákovi nedovolí na jeho obrazy jen tak zapomenout. Vzpírají se totiž prvoplánovému čtení a provokují divákovy představy o běhu světa i dlouho poté, kdy v galerii zhasnou světla a je aktivován bezpečnostní systém. "
Kateřina Tučková

Facebook