Ivan Komárek – Snář bdělé skutečnosti

Galerie Vltavín 8. 6. 2018 - 8. 7. 2018

Ivan Komárek se narodil 24. 12. 1956 v Praze. Nejprve absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou (1972–1976) a poté Akademii výtvarných umění v Praze (1972–1986), kde studoval u profesora Jana Smetany. Patří mezi přední české figuralisty. Ústředním objektem jeho děl je lidská figura – zabývá se zejména lidským tělem v jeho prapůvodní podobě, tělem obnaženým, mužským i ženským, jak v detailech, tak v celcích. Také se zabývá kresbou, koláží, grafikou (především litografií), keramickou plastikou, realizacemi v architektuře – malba na zeď, keramické obklady, ilustrace, užitá tvorba. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Českém muzeu výtvarných umění, v Galerii výtvarného umění v Ostravě, v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí (SRN, Itálie, USA, Rakousko, Nizozemsko, Finsko, Velká Británie, Francie, aj.). Od roku 1995 je členem S.V.U. Mánes.

Facebook