JÁDRA 2+2+2

Galerie Vltavín 31.7.2020 - 11.9.2020

Do obchodu

Výstava JÁDRA představuje proces konfrontace šesti generačně blízkých umělců různých oborů s živou silou vzniku a růstu pomyslného i reálného středu věcí, vnitřního prostoru, který formuje jejich povrch. Tři absolventky pražských vysokých škol UMPRUM a FAMU Klára Bémová, Lenka Stejskalová a Zdeňka Hanáková, které pojí vzájemný tvůrčí dialog, prezentovaný již vícekrát ve společných výstavách, si přizvaly tři kolegy a umělecky spřízněné osobnosti z dob studií, kterými procházeli na přelomu milénia – Milana Krajíčka, Zorku Krejčí a Tomáše Rasla, aby přistoupili k tématu každý ze své perspektivy a svými vyjadřovacími prostředky, jimiž jsou volná socha, skleněná plastika, fotografie a kresba. Šest různých pohledů na stejné téma ukazuje jejich vzájemné tvůrčí vazby i protipóly. (Magdaléna Hamsíková, k .... Více informací zde ....

Instagram

Facebook