Jan Chaloupek SMYSLNOST ŽIVOTA, Michael Stránský RE:FOR:MA:CE

Galerie Vltavín 6.9.2023 - 5.10.2023

Jan Chaloupek: SMYSLNOST ŽIVOTA Malířský povrch přetvořený v energetické pole s tvary odhalených siločar je charakteristickým znakem díla autora, jehož na první pohled abstraktní projev má vždy vazby ke konkrétním výjevům. Michael Stránský RE:FOR:MA:CE Výstava volně navazuje na projekt RE:BOR:NA:CE. Spojující myšlenkou je využití starých sklářských forem jako součástí jednotlivých objektů. Pomocí předmětů opuštěných a nalezených vytváří autor svá díla nacházející se v rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou.

Instagram

Facebook