Internetová aukce

V případě zájmu o prohlídku děl z internetové aukce nás prosím kontaktujte na tel.: 224 930 340.

SEZNAM AUTORŮ

 • Afréd Piffl

  (1907-1972)

  Doksany - na druhém nádvoří

  Položka č.: 220274

  Vyvolávací cena: 100 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:00

  litografie, 1945, 25,2 x 17,6 cm, sign. PD nečitelně, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 100 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Orání

  Položka č.: 220275

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:01

  lept, 11,1 x 14,2 cm, sign. PD Pitrmann, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Setí

  Položka č.: 220276

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:02

  lept, 8,9 x 15,2 cm, sign. PD Pitrmann, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Zrání

  Položka č.: 220277

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:03

  lept, 10,7 x 14,2 cm, sign. PD Pitrmann, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Pitrmann

  (1911-1986)

  Žně

  Položka č.: 220278

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:04

  lept, 10,5 x 13,2 cm, sign. PD Pitrmann, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Loukoty a J. Obrovského na AVU v Praze, prof. Matějčka a J. Mukařovského na FF UK tamtéž

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Šafář

  (1938)

  5x Ex Libris

  Položka č.: 220284

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:05

  5x lept, 12 x 8 cm, sign. PD K. Šafář, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladimír Silovský

  (1891-1974)

  Podobizna starého pána

  Položka č.: 220285

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:06

  lept, 13,8 x 17,7 cm, sign. PD VSilovský, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, studium architektury na ČVUT v Praze, žák prof. K. M. Crnčice na Uměleckoprůmyslové škole v Záhřebu, prof. M. Švabinského na AVU v Praze, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, zakládající člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Holý

  (1897-1974)

  Tři stromy v krajině

  Položka č.: 220295

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:07

  litografie, 13 x 19 cm, sign. PD MHolý 57, Antikvariát Ostrovní, žák J. Preislera, V. Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského na AVU v Praze, zakladatel seskupení Ho-Ho-Ko-Ko, člen Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Holý

  (1897-1974)

  Krajina

  Položka č.: 220296

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:08

  litografie, 13 x 18 cm, sign. PD MHolý, Antikvariát Ostrovní, žák J. Preislera, V. Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského na AVU v Praze, zakladatel seskupení Ho-Ho-Ko-Ko, člen Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Holý

  (1897-1974)

  Pustá krajina

  Položka č.: 220297

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:09

  litografie, 1967, 13 x 18,5 cm, sign. PD MHolý 67, Antikvariát Ostrovní, žák J. Preislera, V. Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského na AVU v Praze, zakladatel seskupení Ho-Ho-Ko-Ko, člen Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Holý

  (1897-1974)

  Muž v dešti

  Položka č.: 220298

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:10

  litografie, 1961, 21 x 17 cm, sign. PD MHolý 61, Antikvariát Ostrovní, žák J. Preislera, V. Bukovace, J. Obrovského a M. Švabinského na AVU v Praze, zakladatel seskupení Ho-Ho-Ko-Ko, člen Umělecké besedy, SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Václav Junek

  (1913-1976)

  Plachetnice

  Položka č.: 220300

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:11

  linoryt, 1974, 15,7 x 10,5 cm, sign. PD V junek 74, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Bendy na VŠUP v Praze a J. Obrovského na AVU tamtéž, členem Spolku sběratelů a přátel Ex libris

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Milada Kazdová

  (1911-2001)

  Podzimní večer

  Položka č.: 220301

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:12

  měkký kryt, 15,8 x 20,8 cm, sign. PD M. Kazdová, Antikvariát Ostrovní, studium na přípravce AVU, žákyně J. Kulce na Ukrajinské akademii výtvarných umění, prof. T. F. Šimona na AVU v Praze, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Richard Lander

  (1904-1982)

  Z Valašska

  Položka č.: 220302

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:13

  litografie, 1949, 19,3 x 29 cm, sign. PD rLander, LD značeno na kameni rL49, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Bendy na VŠUP v Praze, člen Sdružení výtvarníků v Praze

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Pavel Malý

  (1882-1957)

  K.H. Mácha pod Kokořínem

  Položka č.: 220304

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:14

  suchá jehla, 1936, 16 x 15 cm, sign. PD F. Malý, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Štěch

  (1908-1982)

  Socha

  Položka č.: 220308

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:15

  lept, 19,5 x 15,4 cm, sign. PD K. Štěch, Antikvariát Ostrovní, studium grafiky u prof. Z. Kratochvíla na UMPRUM v Praze, žák prof. F. T. Šimona na AVU, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Dopravní parník

  Položka č.: 220316

  Vyvolávací cena: 280 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:16

  linoryt, 1970, 20,7 x 10,8 cm, sign. DU Houra 70, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 280 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Josef Kašpar

  (1915-1997)

  Podnos

  Položka č.: 220317

  Vyvolávací cena: 280 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:17

  ocelorytina, 16,6 x 8,7 cm, sign. DU L.J. Kašpar, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze, prof. J. Bendy na UMPRUM, prof V. Nechleby na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 280 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Naumann

  (1887-1959)

  Fontána

  Položka č.: 220318

  Vyvolávací cena: 280 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:18

  lept, 14,8 x 18,6 cm, sign. PD Ar. Naumann, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 280 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiřina Hartingerová

  (1941)

  Motýl Ex Libris

  Položka č.: 220324

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:19

  dřevoryt, 21,2 x 9,8 cm, sign. PD JHartingerová, č. 179/200, Antikvariát Ostrovní, absolventka ateliéru malby a grafiky u prof. A Strnadela na pražské VŠUP

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Eva Hašková

  (1946)

  Žena se psem

  Položka č.: 220325

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:20

  dřevoryt, 1977, 21 x 14,1 cm, sign. PD Kašková 1977, Antikvariát Ostrovní, studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze, žákyně prof. Z. Sklenáře na VŠUP tamtéž

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Havlíček

  (1946)

  L´Impératrice Ex Libris Vladimír Obrátil

  Položka č.: 220326

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:21

  lept, 1975, 14,7 x 8,4 cm, sign. PD Havlíček 75, č. 33/90, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Holas

  (1910-1990)

  Francie

  Položka č.: 220328

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:22

  litografie, 6,8 x 20,5 cm, sign. PD Ota Holas, č. 57/200, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Obrovského a K. Mináře na AVU v Praze, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, Sdružení výtvarných umělců slezských v Opavě, SČSVU, SČVU

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Rodina

  Položka č.: 220330

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:23

  dřevoryt, 13,1 x 9 cm, sign. PD M. Houra, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Čekání

  Položka č.: 220331

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:24

  dřevoryt, 13,2 x 19,2 cm, sign. PD M. Houra, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  V kruhu Ex Libris

  Položka č.: 220332

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:25

  dřevoryt, 1974, 13 x 13 cm, sign. DU M. Houra 74, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Houra

  (1933-2006)

  Rodinná idyla

  Položka č.: 220333

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:26

  dřevoryt, 1974, 9,2 x 20,4 cm, sign. DU Houra 74, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze, poté žák prof. C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana na PedF UK tamtéž, člen SČUG Hollar a skupiny Dialog

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivana Kantůrková

  (1960-1984)

  Sen

  Položka č.: 220335

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:27

  lept, 1980, 14,9 x 10,8 cm, sign. PD I. Kantůrková 80, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Josef Kašpar

  (1915-1997)

  Z cirkusu

  Položka č.: 220336

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:28

  litografie, 1945, 21,7 x 17,2 cm, sign. DU L.J. Kašpar 1945, č. 90/100, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze, prof. J. Bendy na UMPRUM, prof V. Nechleby na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

 • Marie Michaela Šechtlová

  (1952)

  Z Itálie

  Položka č.: 220341

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 04. 2020 14:29

  lept, 1974, 6,3 x 19,5 cm, sign. PD M. Šechtlová 74, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, studium na Střední odborné škole výtvarné u L. Jirky a V. Kytky, žákyně prof. Sklenáře, J. Anderleho a J. Mikuly na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook