Stálá nabídka

Stálá nabídka umožňuje dražiteli učinit příhoz na díla, která nejsou zařazena do žádné z právě probíhajících aukcí. Učiněním příhozu, limitu či vlastním příhozem se automaticky spustí regulérní aukce dané položky.
Délka aukce je 5 dnů od učinění prvního příhozu.
Položky, u kterých není učiněn příhoz, mohou být kdykoliv odstraněny ze stálé nabídky.
Aplikace je optimalizována pro prohlížeče MS Explorer, Google CHROME, OPERA, SAFARI.
Nabízená díla je možné připravit k nahlédnutí po předchozí domluvě. V případě zájmu lze kontaktovat pracovníky aukční síně nejméně 2 pracovní dny předem telefonicky na čísle 224 930 340 nebo e-mailem: info@galerie-vltavin.cz.

SEZNAM AUTORŮ


 • František Jiroudek

  (1914-1991)

  Divadelní hra

  Položka č.: 19644

  Vyvolávací cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Plánované ukončení:
  24. 09. 2018 16:21

  olej, plátno, 1944, 55 x 80 cm, sign. PD F. Jiroudek 44, rám, žák prof. W. Nowaka na AVU v Praze, člen skupiny Sedm v říjnu a SVU Mánes

  Aktuální cena: 28.000 CZK (1.120 €)

  Poslední dražitel: ID5503 Historie příhozu

 • Roman Franta

  (1962)

  Pod mrakem

  Položka č.: 19651

  Vyvolávací cena: 59.000 CZK (2.360 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 2015, 110 x 130 cm, monogr. vzadu R. F. 2015, žák prof. B. Dlouhého a A. Veselého na AVU v Praze

  Aktuální cena: 59.000 CZK (2.360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Chaba

  (1925-2009)

  Maltézské náměstí

  Položka č.: 19650

  Vyvolávací cena: 85.000 CZK (3.400 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 2005, 75 x 60 cm, sign. PD Chaba, lišta, soukromé studium

  Aktuální cena: 85.000 CZK (3.400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Placht

  (1962)

  Květ

  Položka č.: 19649

  Vyvolávací cena: 46.000 CZK (1.840 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  reflexní barvy, olej na plátně, 2015, 80 x 80 cm, sign. vzadu Otto Placht 2015, obraz výrazného autora české expresivní abstrakce. Plachtova tvorba je inspirovaná životem v jihoamerické džungli, kde střídavě s pražskými tvůrčími obdobími pobývá. Nabízené dílo je krásným příkladem jeho fantaskní, kol…

  Aktuální cena: 46.000 CZK (1.840 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Radim Malát

  (1930-1997)

  Krajina hlava

  Položka č.: 19648

  Vyvolávací cena: 10.000 CZK (400 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl, sololit, 1994, 39 x 30 cm, sign. PD Malát 94, žák prof. C. Boudy, M. Salcmana a K. Lidického na PedF UK v Praze, člen skupiny Radar

  Aktuální cena: 10.000 CZK (400 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Oldřich Blažíček

  (1887-1953)

  Zima na statku

  Položka č.: 19647

  Vyvolávací cena: 159.000 CZK (6.360 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, karton, 37 x 57 cm, sign. PD O. Blažíček, představitel moderní české krajinomalby, studoval na pražské VŠUP u prof. E. Dítěte a K.V. Maška, později na pražské AVU kde pod vedením prof. H. Schweigera absolvoval. Strávil dvacet let jako profesor na ČVUT. Oldřich Blažíček nebyl jen zdatným krajin…

  Aktuální cena: 159.000 CZK (6.360 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Kotík

  (1916-2002)

  bez názvu

  Položka č.: 19646

  Vyvolávací cena: 450.000 CZK (18.000 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 1964, 115 x 89 cm, sign. vzadu J. Kotík 64, lišta, osobnost malíře Jana Kotíka je charakteristická na poli českého výtvarného umění svojí nezařaditelností. Od mládí obklopen uměním, byly Kotíkovy tendence státi se umělcem pochopitelné, avšak pro syna známého malíře, prosadit se a v prv…

  Aktuální cena: 450.000 CZK (18.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ota Bubeníček

  (1871-1962)

  Blaník z údolí Blanice u Louňovic

  Položka č.: 19645

  Vyvolávací cena: 55.000 CZK (2.200 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 1942, 57,5 x 78,5 cm, sign. LD O. Bubeníček, rám, vzadu razítko vystaveno Goltzova tvrz. Malíř, loutkař, absolvent pražské AVU, člen krajinářské školy prof. J. Mařáka, jehož dílem byl ovlivněn stejně jako tvorbou Antonína Slavíčka či Rudolfa von Ottenfeld. Bubeníčkovým hlavním tématem …

  Aktuální cena: 55.000 CZK (2.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Načeradský

  (1939-2014)

  Rotující žena

  Položka č.: 19643

  Vyvolávací cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl, lepenka, sololit, 1985, 105 x 71 cm, sign. PD Načeradský 1985, rám, vynikající dynamická práce klasika české malby z cyklu Rotujících žen, kterým se autor v polovině osmdesátých let prezentoval na neoficiálních Konfrontacích, dále na prvních výstavách Volného sdružení 12/15 Pozdě, ale přece …

  Aktuální cena: 48.000 CZK (1.920 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • (Marie Čermínová) Toyen

  (1902-1980)

  Střelnice

  Položka č.: 19642

  Vyvolávací cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  suchá jehla, 1973, 26 x 26 cm, sign. PD Toyen, č. 41/75, žákyně prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, členka skupiny Devětsil, SVU Mánes, mezinárodního sdružení Phases, skupiny surrealistů A. Bretona ve Francii a zakládající členka Skupiny surrealistů v Praze

  Aktuální cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • (Marie Čermínová) Toyen

  (1902-1980)

  Střelnice

  Položka č.: 19641

  Vyvolávací cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  suchá jehla, 1973, 26,5 x 26,5 cm, sign. PD Toyen, č. 41/75, žákyně prof. E. Dítěte na VŠUP v Praze, členka skupiny Devětsil, SVU Mánes, mezinárodního sdružení Phases, skupiny surrealistů A. Bretona ve Francii a zakládající členka Skupiny surrealistů v Praze

  Aktuální cena: 32.000 CZK (1.280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Procházka

  (1909-1984)

  Borový remízek

  Položka č.: 19640

  Vyvolávací cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, karton, 36 x 50 cm, sign. PD Jos. Procházka, rám

  Aktuální cena: 49.000 CZK (1.960 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Procházka

  (1909-1984)

  Krajina s řekou

  Položka č.: 19639

  Vyvolávací cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 65 x 85 cm, sign. PD Jos. Procházka, rám, krásná práce tradičního českého krajináře navazujícího na českou realistickou krajinomalbu 19. a 1 poloviny 20. století. Byl žákem prof. Nejedlého na pražské Akademii výtvarného umění, kde si prošel klasickou krajinářskou průpravou. Olejomalba …

  Aktuální cena: 150.000 CZK (6.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Schadt

  (1888-1955)

  Zimní krajina

  Položka č.: 19638

  Vyvolávací cena: 115.000 CZK (4.600 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 93, 5 x 114 cm, sign. PD K. Schadt, rám, malíř, krajinář,žák prof. A. Kalvody

  Aktuální cena: 115.000 CZK (4.600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Švankmajer

  (1934)

  Pensijní reforma

  Položka č.: 19637

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  kombinovaná technika, asambláž, tuš, kvaš, 2018, 55 x 85 cm, sign. PD Švankmajer J. 2018, rám, studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, žák prof. R. Landera na loutkářské katedře DAMU, člen Surrealistické skupiny, SVU Mánes, tvůrčí skupiny Máj

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Švankmajer

  (1934)

  Had- fosilie

  Položka č.: 19636

  Vyvolávací cena: 94.000 CZK (3.760 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  dřevo, pálená hlína, 2013, 50 x 44,5 cm, sign. vzadu Švankmajer J. 2013, rám, objekty z let 2013 až 2016 se většinou vážou k chystanému surrealistickému snímku Hmyz, ve kterém se hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz. Jde o misantropický snímek na motivy divadelní hry bratří Čapků, ve kterém se nená…

  Aktuální cena: 94.000 CZK (3.760 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Zvi Tolkovsky

  (1934)

  Koloniálové

  Položka č.: 19633

  Vyvolávací cena: 25.900 CZK (1.036 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  kombinovaná technika, plátno, 1996, 35 x 35 cm, sign. PD Tolkovsky, rám

  Aktuální cena: 25.900 CZK (1.036 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Placht

  (1962)

  Universo Shipibo

  Položka č.: 19632

  Vyvolávací cena: 58.000 CZK (2.320 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl, reflexní barvy, plátno, 2010, 110 x 80 cm, sign. vzadu , dílo výrazného autora české expresivní abstrakce. Plachtova tvorba je inspirovaná životem v jihoamerické džungli, kde střídavě s pražskými tvůrčími obdobími pobývá. Nabízené dílo je krásným příkladem jeho fantaskní, koloristicky intenzi…

  Aktuální cena: 58.000 CZK (2.320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamila Najbrtová

  (1961)

  Bond girl

  Položka č.: 19630

  Vyvolávací cena: 33.000 CZK (1.320 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl, plátno

  Aktuální cena: 33.000 CZK (1.320 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Roman Trabura

  (1960)

  Kostel

  Položka č.: 19628

  Vyvolávací cena: 75.000 CZK (3.000 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  arkyl, plátno, 2003, 129 x 76,5 cm, sign. vzadu

  Aktuální cena: 75.000 CZK (3.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Zimní trávy

  Položka č.: 19627

  Vyvolávací cena: 11.800 CZK (472 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  dřevořez, 2004, 58 x 80 cm, sign. PD F. HODONSKÝ 2004, žák prof. V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a F. Jiroudka na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 11.800 CZK (472 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jakub Stretti

  (1967)

  Rackové

  Položka č.: 19624

  Vyvolávací cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl, plátno, 1999, 80 x 110 cm, sign. PD J. Stretti 99, rám

  Aktuální cena: 38.000 CZK (1.520 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Michal Singer

  (1959)

  Příhoda

  Položka č.: 19623

  Vyvolávací cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  kombinovaná technika, plátno, 2012, 100 x 70 cm, studium na FF UK v Praze

  Aktuální cena: 50.000 CZK (2.000 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Libor Jaroš

  (1960)

  Taneční škola pro pokročilé I. (salsa)

  Položka č.: 19622

  Vyvolávací cena: 15.000 CZK (600 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl, plátno, 2012, 43,5 x 50 cm, sign. PD L. Jaroš, studium na SUPŠ v Brně, člen TT klubu

  Aktuální cena: 15.000 CZK (600 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • René Magritte

  (1898-1967)

  Hlava s buřinkou

  Položka č.: 19621

  Vyvolávací cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  lept, 1968, 20 x 15 cm, rám, hlava s buřinkou je dílem belgického surrealistického malíře, který svoji tvorbou ovlivnil generace umělců po celém světě. Magritte používal principy změny proporcí a metamorfózy, skrze které ve svých obrazech útočil na divákovu racionální realitu. Často opakované byly t…

  Aktuální cena: 45.000 CZK (1.800 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Čepelák

  (1924-2000)

  Pole č. 805

  Položka č.: 19620

  Vyvolávací cena: 9.500 CZK (380 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akvatinta, 1992, 45 x 30 cm, sign. PD Čepelák 1992, č. 14/50, žák prof. V. Rady, V. Silovského, V. Nechleby a J. Želibského na AVU v Praze

  Aktuální cena: 9.500 CZK (380 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Anderlová

  (1977)

  Motorkář I

  Položka č.: 19619

  Vyvolávací cena: 7.500 CZK (300 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 2013, 30 x 25 cm, sign. vzadu Anderlová 2013

  Aktuální cena: 7.500 CZK (300 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alena Anderlová

  (1977)

  Slon

  Položka č.: 19618

  Vyvolávací cena: 12.500 CZK (500 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  olej, plátno, 2014, 50x 40 cm, sign. vzadu Anderlová 2014

  Aktuální cena: 12.500 CZK (500 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Koblasa

  (1932-2017)

  Postava

  Položka č.: 19616

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  lept, 1969, 64 x 49 cm, PD monogr. *69, č. 22/60, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Španiela, J. Laudy a K. Pokorného na AVU v Praze, člen skupiny Konfrontace, Šmidrové a Skupiny D

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Xénia Hoffmeisterová

  (1958)

  Hudka - Jugo

  Položka č.: 19609

  Vyvolávací cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  ZAHÁJIT DRAŽBU ...

  akryl. plátno, 2016, 60 x 60 cm, vzadu monogr. X. H, žák prof. O. Smutného na DAMU v Praze, členka SVU Mánes a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 30.000 CZK (1.200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook