Abstraktní a geometrické tendence

Dražené položky pochází z nabídky Antiqariatu Radhošť. Díla je možné připravit k nahlédnutí po předchozí domluvě. Kontaktujte prosím pracovníky antiqariátu na tel: +420 734 258 869 nebo info@antiqari.at.

SEZNAM AUTORŮ

 • Jiří Nečas

  (1955)

  Výbuch

  Položka č.: 87

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:28

  pastel, akvarel, papír, 1990, 38 x 28 cm, sign. PD, rám, rám lehce poškozen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Černá hodina

  Položka č.: 88

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:30

  litografie, 1978, 18 x 17,5 cm, sign. PD, rám, č. 58/60, na rámu drobné oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Věra Kotasová

  (1939-2019)

  Květ

  Položka č.: 89

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:32

  dřevoryt, 1982, 22,5 x 15,8 cm, sign. DU, rám, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. A. Kučery, A. Berana, V. Navrátila, S. Vymětala a F. Bělohlávka na FF UP v Olomouci, členka SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Zvěř

  Upálení Jan Husa

  Položka č.: 90

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:34

  akryl, papír, 2016, 42 x 29,5 cm, sign. DU Zvěř 16, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Hořánek

  (1925-1995)

  Struktura

  Položka č.: 91

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:36

  lept, 1967, 13,4 x 5,4 cm, sign. DU Hořánek, antiqari.at Radhošťská, žák J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných, SVU Mánes a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Alena Málková

  (1927)

  Růžový anděl

  Položka č.: 93

  Vyvolávací cena: 5.000 CZK (200 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:38

  olej, sololit, 34 x 49 cm, PD monogr. AM, rám, vzadu razítko autorky, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. E. Filly a A. Strnadela na VŠUP v Praze

  Aktuální cena: 5.000 CZK (200 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vojtěch Cinybulk

  (1915-1994)

  Vlnovka

  Položka č.: 94

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:40

  litografie, 53 x 28 cm, sign. PD Cinybulk, pasparta, č. 7/20, pasparta na několika místech otřepená, mísrně zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Salcmana na UK v Praze

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Alois Kraml

  (1922)

  Zrcadlení

  Položka č.: 95

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:42

  litografie, 1965, 25,5 x 39,5 cm, sign. PD Al. Kraml 65, rám, prasklé sklo, na rámu poškození, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dimitrij Kadrnožka

  (1923)

  Kompozice

  Položka č.: 96

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:44

  litografie, 12,9 x 8,5 cm, sign. PD Kadrnožka, autorský tisk, antiqari.at Radhošťská, žák A. Strnadela na VŠUP v Praze a F. Tröstera na AMU tamtéž, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Olga Karlíková

  (1923-2004)

  Skřivani

  Položka č.: 97

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:46

  litografie, 1998, 39 x 27 cm, sign. PD O. Karlíková 98, č. 76/100, antiqari.at Radhošťská, studium na Oficina Pragensis, žákyně prof. Strnadela a A. Kybala na VŠUP v Praze, členka VO Umělecké besedy v Praze

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Němeček

  (1957)

  Přírodní motiv

  Položka č.: 98

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:48

  dřevoryt, 1986, 11,7 x 26,5 cm, Sign PD Jiří Němeček ´86, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Šváb

  (1906-1999)

  Kompozice

  Položka č.: 99

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:50

  dřevoryt, 16,5 x 11,3 cm, sign. DU Jaroslav Šváb , antiqari.at Radhošťská, studium malby a grafiky u prof. J. Bendy a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar a jeho čestným předsedou, zakladatel Klubu knihy Hollar, člen SVU Aleš, skupiny Bilance, čestný člen Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miloslav Moucha

  (1942)

  Kompozice

  Položka č.: 101

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:52

  dřevoryt, 18 x 11,5 cm, sign. DU Moucha, antiqari.at Radhošťská, soukromé studium, zúčastňuje se výstav Umělecké besedy

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ján Korkoš

  (1944)

  Cocoon

  Položka č.: 104

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:54

  litografie, 2004, 12,5 x 16,7 cm, sign. PD korkoš Ján 2004, č. 16/43, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Věra Zahradníková

  (1953)

  V korunách stromů

  Položka č.: 106

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:56

  kolorovaný lept, 14,3 x 9,2 cm, sign. PD Věra Zahradníková, č. 46/60, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kubový

  (1950)

  Stromy ve větru

  Položka č.: 107

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 15:58

  tužka, tempera, papír, 2010, 16 x 14,5 cm, sign. zezadu na papíru J. Kubový, antiqari.at Radhošťská, člen TT klubu

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ivan Ouhel

  (1945)

  Barevná kompozice

  Položka č.: 109

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:00

  barevný dřevoryt, 2001, 20 x 30,5 cm, sign. PD I. Ouhel 2001, č. 28/50, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Součka, člen Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece, člen Umělecké besedy

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Blanka Votavová

  (1933)

  Stopy času

  Položka č.: 110

  Vyvolávací cena: 1.800 CZK (72 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:02

  akvatinta, 1989, 35,5 x 28,3 cm, sign. PD B Votavová 89, č. 4/11, zezadu na papíru autorské razítko, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. A. Hoffmeistera, prof. F. Muziky

  Aktuální cena: 1.800 CZK (72 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Kamila Ženatá

  (1953)

  Kouzelné okno

  Položka č.: 111

  Vyvolávací cena: 7.100 CZK (284 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:04

  tempera, lepenka, 57 x 44,5 cm, sign. PD Kamila Ženatá, rám, vzadu nalepen autorský štítek, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská, žákyně L. Čepeláka

  Aktuální cena: 7.100 CZK (284 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karla Talabardon

  (1922)

  Kompozice

  Položka č.: 118

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:06

  litografie, 1968, 36 x 45 cm, sign. PD Karla Talabardon 68, rám, č. 7/20, lehce zažloutlý papír, na rámu oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Pošvic

  (1959)

  Plynutí (PF 1997)

  Položka č.: 119

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:08

  litografie, 1996, 14,5 x 18,8 cm, sign. PD M. Pošvic 96, č. 57/100, antiqari.at Radhošťská, studium na Střední grafické škole v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kubový

  (1950)

  Stromy (PF 2013)

  Položka č.: 120

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:10

  fix, kombinovaná technika, papír, 2012, 15 x 19,8 cm, sign. zezadu J. Kubový, antiqari.at Radhošťská, člen TT klubu

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Kubový

  (1950)

  Mrak (PF 2014)

  Položka č.: 121

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:12

  fix, tuš, tužka, papír, 2013, 15 x 21 cm, sign. zezadu J. Kubový, antiqari.at Radhošťská, člen TT klubu

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Krátký

  (1913-2005)

  Šestiúhelník II

  Položka č.: 122

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:14

  litografie, 2002, 49 x 38 cm, sign. DU Krátkž 2002, č. 4/21, studoval u prof. J. Konůpka, J. Solara na Státní grafické škole v Praze, večerní kurzy na UMPRUM v Praze a v grafické speciálce u prof. Pukla na AVU v Praze; člen SČUG Hollar a čestný člen SSPE

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Maková pole

  Položka č.: 123

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:16

  litografie, 2010, 27,5 x 44 cm, sign. PD Hodonský 2010, č. 64/100, žák prof. V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a F. Jiroudka na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hodonský

  (1945)

  Kvetoucí

  Položka č.: 124

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:18

  litografie, 2010, 27,3 x 44 cm, sign. PD Hodonský 2010, č. 73/100, žák prof. V. Hrocha na SUPŠ v Uherském Hradišti a F. Jiroudka na AVU v Praze, člen Umělecké besedy a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jindřich Zeithamml

  (1949)

  Bez názvu

  Položka č.: 126

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:20

  lept, 30 x 24 cm, sign. PD J. Zeithamml, č. 1/35, studium na AVU v Praze, poté na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Otava

  (1919-2007)

  List

  Položka č.: 141

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:22

  lept, 1989, 14,2 x 10 cm, sign. PD Jan Otava 1989, č. 11/200, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pavel Dvořák (Jech)

  (1940)

  Žít na devítce - trefa do světlého

  Položka č.: 142

  Vyvolávací cena: 4.000 CZK (160 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:24

  olej, sololit, reliéf, 82,3 x 51,7 cm, sign. PD Jech, rám , vzadu nalepen autorský štítek, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 4.000 CZK (160 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Blanka Votavová

  (1933)

  Stopy času

  Položka č.: 143

  Vyvolávací cena: 1.800 CZK (72 €)

  Plánované ukončení: 09. 04. 2020 16:26

  akvatinta, 1989, 35,3 x 29 cm, sign. PD B Votavová 89, č. 9/11, zezadu na papíru autorské razítko, horní okraj papíru pokrčen, antiqari.at Radhošťská, žákyně prof. A. Hoffmeistera, prof. F. Muziky

  Aktuální cena: 1.800 CZK (72 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook