• Jan Konůpek

  (1883-1950)

  Ornament, Ex libris Antonín Grimm

  Položka č.: 224234

  Vyvolávací cena: 60 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:20

  dřevoryt, 5 x 5,5 cm, monogram KPK v tisku, vzadu popsáno Grimm, dolní okraj lehce odřený, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Kouly a Schultze na ČVUT v Praze, poté V. Bukovace, M. Pirnera a A. de Pian na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes, spoluzakladatel spolků Sursum a Artěl

  Aktuální cena: 60 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Miroslav Kudrna

  (1935-2014)

  Pohled na město

  Položka č.: 224273

  Vyvolávací cena: 60 CZK (3 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:22

  dřevoryt, 1976, 7,8 x 5,8 cm, sign. PD M. Kurnna, lehce zažloutlý, při okrajích poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 60 CZK (3 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jáša Kohout

  Portrét muže

  Položka č.: 224301

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:24

  olej, karton, 1953, 47,5 x 32,5 cm, sign. LD Jáša Kohout 53, rám, rám poškozen, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Otto Jelen

  (1898-?)

  Kytice

  Položka č.: 224723

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:26

  olej, karton, 44 x 34 cm, sign. PD Jelen, rám, vzadu nalepen štítek s popisem, na rámu drobné oděrky, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Pohled na vesnici

  Položka č.: 225163

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:28

  kvaš, papír, 1932, 41 x 56 cm, sign. PD B. Ullrych 32, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Žena

  Položka č.: 225310

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:30

  lept, 11,5 x 8,5 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Kuneš

  (1998-1970)

  Zátiší (Ex libris Jarka Kunešová

  Položka č.: 225426

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:32

  dřevoryt, 6 x 4 cm, sign. PD Kuneš, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Svolinský

  (1896-1986)

  Loutky (Ex libris Jana a Elišky Králových)

  Položka č.: 225435

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:34

  zinkografie, 1944, 7,6 x 4,8 cm, DU značeno KSvolinský 1944, antiqari.at Radhošťská, žák prof. Š. Zálešáka, B. Kafky a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen a čestný člen SČUG Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Letní krajina

  Položka č.: 225447

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:36

  tužka, akvarel, papír, 10 x 14 cm, sign. PD, použito jako pohlednice, při okrajích lehce poškozený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Pohled na kostel

  Položka č.: 225455

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:38

  litografie, 1961, 12,2 x 8,1 cm, sign. PD, lehce zažloutlý papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Vesnice s rybníkem

  Položka č.: 225461

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:40

  olej, karton, 48 x 68 cm, sign. PD , rám, vzadu razítko ČFVU, na rámu drobná poškození, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Monika Abbott

  (1948)

  Série Nový les

  Položka č.: 226102

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:42

  monotyp, 2000, 67 x 39 cm, sign. PD M. Abbott 2000, při horním okraji zašpiněný, natržený papír, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Dlabal

  (1920-2004)

  Barcelona (Casa Milá)

  Položka č.: 226209

  Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:44

  olej, sololit, 13,9 x 17,9 cm, sign. PD Dlabal, antiqari.at Radhošťská, maloval s A. Doležalem a L. Musilem, největší úspěch zaznamenal v Japonsku

  Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Neužil

  Mořská krajina

  Položka č.: 226790

  Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:46

  olej, sololit, 1989, 48,5 x 68,5 cm, sign. LD Neužil 89, rám, vzadu věnování od autora, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Šváb

  (1906-1999)

  Kytice (hnědá varianta)

  Položka č.: 226802

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:48

  dřevoryt, 18 x 9 cm, sign. PD Jaroslav Šváb , antiqari.at Radhošťská, studium malby a grafiky u prof. J. Bendy a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar a jeho čestným předsedou, zakladatel Klubu knihy Hollar, člen SVU Aleš, skupiny Bilance, čestný člen Spolku českých bibliofilů

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: ID6**9 Historie příhozu

 • Neurčený autor

  Čáp (Ex libris Jiří Voneš)

  Položka č.: 227000

  Vyvolávací cena: 30 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:50

  lept, 1955, 5,4 x 4,2 cm, značeno PD R, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 30 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Kůň (Ex libris Václav Grégr)

  Položka č.: 227017

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:52

  dřevoryt, 1960, 8,9 x 6,5 cm, sign. PD Emil Kotrba 1960, antiqari.at Radhošťská, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Josef Kašpar

  (1915-1997)

  Ryby (Ex libris L. J. Kašpar)

  Položka č.: 227021

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:54

  zinkografie, 9,8 x 4,8 cm, sign. DU L. J. Kašpar, antiqari.at Radhošťská, žák prof. J. Konůpka na Státní grafické škole v Praze, prof. J. Bendy na UMPRUM, prof V. Nechleby na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Stejskal

  (1910-1983)

  Vysoký Chlumec

  Položka č.: 228160

  Vyvolávací cena: 170 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:56

  uhel, papír, 33,3 x 42,8 cm, sign. PD L. Stejskal, lehce zažloutlý, při okrajích pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka na ČVUT v Praze a prof. K. Špillara, A. Hofbauera na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 170 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Stejskal

  (1910-1983)

  Pohled na Žár

  Položka č.: 228161

  Vyvolávací cena: 200 CZK (8 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 20:58

  uhel, papír, 39,8 x 49,8 cm, sign. PD L. Stejskal, při okrajích lehce pokrčený papír, antiqari.at Radhošťská, žák prof. O. Blažíčka na ČVUT v Praze a prof. K. Špillara, A. Hofbauera na UMPRUM tamtéž, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 200 CZK (8 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Müller

  (1899-1977)

  Pohled na Národní divadlo v Praze

  Položka č.: 228286

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:00

  litografie, 12,3 x 8,5 cm, pasparta, antiqari.at Radhošťská, žák prof. M. Švabinského, V. Bukovace a J. Obrovského, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Bohumil Ullrych

  (1893-1948)

  Motiv z Kamýka (u Prahy)

  Položka č.: 228292

  Vyvolávací cena: 650 CZK (26 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:02

  tužka, kvaš, papír, 35,5 x 53,5 cm, sign. PD B. Ullrych , vzadu popsáno autorem, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 650 CZK (26 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Válek

  (1954)

  Der Engel

  Položka č.: 228408

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:04

  reliéfní grafika, 21,5 x 16 cm, sign. PD Válek, autorský tisk, antiqari.at Radhošťská, člen Asociace uměleckých kovářů ABANA v USA

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Hegenbarth

  (1884-1962)

  Cirkus

  Položka č.: 228504

  Vyvolávací cena: 170 CZK (7 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:06

  litografie, 1938, 13 x 9,8 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 170 CZK (7 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Stanislav Hlinovský

  (1924-1994)

  Zatčení

  Položka č.: 228505

  Vyvolávací cena: 50 CZK (2 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:08

  litografie, 1970, 10,3 x 8 cm, sign. PD Hlinovský 70, antiqari.at Radhošťská, žák prof. SChenka a Hejného

  Aktuální cena: 50 CZK (2 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Atelier K. Dudešek

  Položka č.: 228512

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:10

  litografie, 1944, 11,1 x 16,6 cm, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • J. Bérová

  Město

  Položka č.: 228517

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:12

  linoryt, 1986, 18,6 x 12,7 cm, sign. PD J. Bérová 86, č. 94/200, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Třeboň – náměstí

  Položka č.: 228518

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:14

  linoryt, 1982, 12,8 x 8,3 cm, sign. PD 82, č. 4/50, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Chalupa

  Položka č.: 228550

  Vyvolávací cena: 80 CZK (4 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:16

  lept, 1972, 14,8 x 26 cm, sign. DU, č. 5/12, LD věnování, zažloutlý papír, na papíře skvrny, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 80 CZK (4 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neurčený autor

  Váza s růží

  Položka č.: 228798

  Vyvolávací cena: 120 CZK (5 €)

  Plánované ukončení: 08. 02. 2021 21:18

  litografie, 20,3 x 10,6 cm, sign. DU, č. 66/100, antiqari.at Radhošťská

  Aktuální cena: 120 CZK (5 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook