Jaroslav Šváb

(1906-1999)

studium malby a grafiky u prof. J. Bendy a F. Kysely na UMPRUM v Praze, člen SČUG Hollar a jeho čestným předsedou, zakladatel Klubu knihy Hollar, člen SVU Aleš, skupiny Bilance, čestný člen Spolku českých bibliofilů; grafik, kreslíř, ilustrátor, designér, pedagog; v letech 1939-1948 vedl v Praze soukromou výtvarnou školu Officina Pragensis; okruh jeho výtvarné činnosti byl obrovský; kromě volné grafiky se věnoval grafickému designu, drobné a užité grafice (plakáty, knižní obálky a přebaly, známky, státní dluhopisy, diplomy) a kresbě; ve volné grafice a kresbě se převážně zabýval zobrazením krajiny a měst (Praha, Tábor); navrhoval majoliku, mozaiky, vitráže, sportovní prapory, knižní vazby a obálky, architektonické ztvárnění výstavních expozic, divadelní loutky a dekorace (1950-1956), věnoval se scénografii (mj. 1941 - E. Vachek: Prsten, ND Praha), ilustroval (verše, pohádky, romány); v knižní grafice jej charakterizuje osobitá symbolika titulkového písma a dominantní úloha černé barvy; celá tvorba se vyznačuje úsporností, znakovostí, oživující fantazií v duchu hesla řád-funkce-vztah; spolupracoval s předními nakladatelstvími (Družstevní práce, ELK, Melantrich, J. Laichter), později s Pražskými průmyslovými tiskárnami, Mladou frontou, Odeonem, Tatranem, SPN; v plakátové tvorbě spolupracoval především s NG a dalšími divadly v Praze; pro NG také upravil a navrhl řadu katalogů, byl autorem logotypu NG; navrhoval kompletní maňásková divadla, tištěné dekorace, soustruhované marionety na drátě s kuličkou, vhodné pro děti; divadélka navrhoval i pro výrobu (Družstevní práce, Hamiro); zastoupen ve sbírkách Národního muzea a PNP v Praze, Moravského zemského muzea a MG v Brně, Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, AJG v Hluboké nad Vltavou, KGVU ve Zlíně a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2006, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2006)

SEZNAM AUTORŮ

Žádná aktuální aukce

Instagram

Facebook