Detail díla

Vladimír Frydrych (1935-2015)

Mgr. Vladimír F R Y D R Y C H narodil se v roce 1935 jako jediné dítě v právnické rodině magistrátního úředníka v Praze na Žižkově. Po maturitě na žižkovském gymnaziu studoval 2 roky na Vysoké škole strojní – na ČVUT v Resslově ul. V této době se úzce přátelil s Václavem Havlem, se kterým seděli vedle sebe ve škole a na přednáškách v jedné lavici a trávili spolu i volný čas. Ve stejné době na této škole oba studium ukončili. Pan Vladimír Frydrych v příštím školním roce začal studovat na FAMU obor dramaturgie. / Václav Havel začal pracovat v divadle/ Pan Mgr. Vladimír Frydrych po promoci na FAMU pracoval v dřívější Československé televizi v dramaturgickém oddělení, poté odtud odešel a stal se umělcem ve svobodném povolání. Věnoval se literatuře a výtvarnému umění – psal náměty na filmové a televizní hry, filmové scénáře, maloval obrazy, vytvářel koláže, fotografoval. Příležitostně pracoval pro Československou televizi také v oblasti reklamy. V mezidobí, pokud neměl dostatek zakázek, živil se krátkodobými brigádami v nejrůznějších oborech. Svoje díla podepisoval pod různými pseudonymy s tím, že jeho kolegové v oblasti dramaturgie jsou s určitostí obeznámeni s tím, že jde o jeho díla. Zpracovával náměty s politickou a protikomunistikou tématikou a to také bylo důvodem, že byl sledován. Zabýval se se vlivem elektromagnetického záření na organismus člověka /také jako obyvatel Žižkova žijící v blízkosti žižkovské věže/ a napsal o tom pojednání, věnoval se teologii /byl hluboce věřícím katolíkem/, studoval historii filmového a divadelního umění, vojenství, zásady komunikace v mezilidských vztazích, sledoval vývoj a aktuální díla všech našich dramaturgů a spisovatelů, zabýval se filatelií a numismatikou, sledoval novinky v oblasti elektrotechniky, vesmírného výzkumu a techniky všeobecně. Mimo s Václavem Havlem se přátelil např. také s Václavem Malým, nyní světícím biskupem pražským a jeho rodinou, dále s televizními a filmovými pracovníky zejména s těmi, se kterými se znal ze studií /např. režisér Obdržálek apod./ výtvarnými umělci /Vladimír Boudník/, udržoval písemný styk s kamarády emigranty ze zahraničí zejména z USA, dopisoval si s Gino Hašlerem. Po smrti rodičů žil sám a tak zůstal do konce svého života, ve svém bytě na Žižkově. Zemřel krátce po svých 80. narozeninách v roce 2015.

Nahá tvář

koláž, papír, 30,6 x 22 cm, sign. PD autorským razítkem

Antikvariát Dlážděná

studium na FAMU v Praze

ID: 217977

Vyvolávací cena: 500 CZK (20 €)

DRAŽBA UKONČENA: 01. 03. 2021 18:11

Aktuální cena: 500 CZK (20 €)

Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Zpět

Facebook