Detail díla

Vladimír Pukl (1896-1970)

žák prof. J. Schussera na UMPRUM v Praze a prof. T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar; grafik, malíř, sochař, pedagog; pd 1935 asistent T. F. Šimona na AVU, 1945 - 1948 profesor pro obor grafiky této školy; 1950 - 1958 přednášel na AVU anatomii, napsal skripta Příručka plastické anatomie lidského těla pro výtvarníky (1951); 1939 - 1945 žil v Kútě u Hošťálkové na Vsetínsku, kam definitivně přesídlil v r. 1958; malířskými a grafickými metodami zobrazoval části měst, později se věnoval také glazované plastice, ilustraci a drobné grafice; v rozsáhlém grafickém díle se střídají náměty a kompozice figurální s krajinářskými; výtvarný názor zakládal na důsledném vztahu k realitě; věnoval se sochařské tvorbě, v níž uplatňoval barokní cítění hmoty; vytvářel většinou drobné plastiky z glazované pálené hlíny; zastoupen ve sbírkách NG v Praze, GHMP, MU Olomouc, GVU Ostrava, KG Zlín, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2003)

Akt

dřevoryt, 1931, 45,5 x 35,2 cm, sign. PD V. Pukl, nalepeno na papíru

žák prof. J. Schussera na UMPRUM v Praze a prof. T. F. Šimona na AVU tamtéž, člen SČUG Hollar

ID: 241247

Vyvolávací cena: 2.200 CZK (88 €)

DRAŽBA UKONČENA: 17. 02. 2020 17:18

Aktuální cena: 2.200 CZK (88 €)

Poslední dražitel: ID6**0 Historie příhozu

Zpět

Facebook