Detail díla

Vojtěch Cinybulk (1915-1994)

žák prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Salcmana na UK v Praze; kreslíř, grafik, loutkářský scénograf; působil jako venkovský učitel; byl spoluzakladatelem loutkářské katedry divadelní fakulty AMU v Praze, kde pedagogicky působil v prvých letech vedle Josefa Skupy; v té době hojné návrhy scénických výprav, kostýmů, loutek; ilustrátor dětských časopisů a knih, autor plakátů a drobné knižní grafiky; od padesátých let se stal reprezentantem českého ex libris ve světě; jeho hlavní technikou byl dřevoryt; vedle pohádkových a loutkářských námětů se v jeho kresbě objevují i motivy literární a historické; vytvořil celkem 900 ex libris a přes 500 novoročenek; za tak obsáhlou tvorbu byl jmenován čestným členem Spolku sběratelů ex libris v Praze; pracoval pro Ústřední loutkové divadlo v Praze, je autorem řady loutkových her a dětské prózy; velkou pozornost po léta věnoval i amaterskému loutkářskému hnutí řadou přednášek, redakční prací i prací organizátorskou; navrhoval hračky, pracoval pro televizi, věnoval se diafilmu aj. (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 1998)

Konvolut 64 grafik

64 dřevorytů, formáty např. 13 x 8 cm, 10 x 6,5 cm, většina sign. Cinybulk

žák prof. J. Švába na Officina Pragensis, prof. Salcmana na UK v Praze

ID: 241827

Vyvolávací cena: 1.000 CZK (40 €)

DRAŽBA UKONČENA: 20. 02. 2020 16:57

Aktuální cena: 1.000 CZK (40 €)

Poslední dražitel: ID5**5 Historie příhozu

Zpět

Facebook