• Karel Kostial

  (1878-1943)

  Radeckého náměstí

  Položka č.: 217493

  Vyvolávací cena: 3.500 CZK (140 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:01

  litografie, 40,5 x 41 cm, PD značeno na kameni KKostial, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 3.500 CZK (140 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Beneš

  (1932)

  Pražský hrad

  Položka č.: 217494

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:02

  litografie, 1978, 22,5 x 18,5 cm, sign. PD KBeneš 78, autorský tisk, Antikvariát Ostrovní, žák prof. A. Strnadela na VŠUP v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Neznámý autor

  Úplněk nad Nerudovkou

  Položka č.: 217497

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:03

  lept, 16 x 13 cm, sign. PD nečitelně, č. 34/200, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Ulrich

  Chrám sv. Víta

  Položka č.: 217498

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:04

  litografie, 1946, 16 x 16 cm, sign. LD A. Ulrich 46, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Antonín Majer

  (1882-1963)

  Pražský hrad

  Položka č.: 217499

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:05

  suchá jehla, 19,5 x 15 cm, sign. PD A. Majer, PD značeno v desce A.M, Antikvariát Ostrovní, žák prof. V. Hynaise, V. Brožíka a H. Schwaigera, zakládající člen spolku Hollar, člen SVU Mánes

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jan Filipi?

  Brána u Strahovského kláštera

  Položka č.: 217501

  Vyvolávací cena: 550 CZK (22 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:06

  lept, 23,8 x 14,7 cm, sign. PD Jan Filipi?, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 550 CZK (22 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dana Hlobilová

  (1928)

  Pražské věže

  Položka č.: 217502

  Vyvolávací cena: 450 CZK (18 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:07

  litografie, 18,5 x 9 cm, sign. PD Dana Hlobilová, č. 18/200, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 450 CZK (18 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Na Karlově mostě

  Položka č.: 217504

  Vyvolávací cena: 1.600 CZK (64 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:08

  litografie, 1961, 28,5 x 20,2 cm, sign. PD C Bouda, DU značeno na kameni CB 1961, Antikvariát Ostrovní, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 1.600 CZK (64 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Ladislav Grosman

  Krásy staré Prahy

  Položka č.: 217506

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:09

  5x dřevoryt, 1920, sign. PD L. Grosman 20, č. 27/150, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Kobliha

  (1877-1962)

  Belveder

  Položka č.: 217507

  Vyvolávací cena: 550 CZK (22 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:10

  měkký kryt, 15,6 x 20,7 cm, sign. PD F. Kobliha, Antikvariát Ostrovní, studium na VŠUP v Praze a u F. Ženíška na AVU v Praze, člen sdružení Sursum a SČUG Hollar

  Aktuální cena: 550 CZK (22 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladislav Röhling

  (1880-1945)

  Sv. Mikuláš

  Položka č.: 217508

  Vyvolávací cena: 400 CZK (16 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:11

  dřevoryt, 18,9 x 12,6 cm, sign. PD V. Röhling, LD razítko autora, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 400 CZK (16 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  U Vltavy

  Položka č.: 217511

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:12

  litografie, 1979, 13,7 x 20,5 cm, sign. PD Emil Kotrba 1979, č. 82/200, Antikvariát Ostrovní, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Dana Puchnarová

  (1938)

  Gítáňdžali

  Položka č.: 218041

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:13

  bibliofilie, 8x litografie D. Puchnarová, z bengálského originálu přeložil profesor PhDr. Dušan Zbavitel, autorka vydala vlastním nákladem, vše signováno, Ex. 28, Antikvariát Ostrovní, žákyně prof. K. Součka, L. Čepeláka, členka SČUG Hollar a SOV

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arno Nauman

  (1887-1959)

  Týnský chrám

  Položka č.: 218075

  Vyvolávací cena: 600 CZK (24 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:14

  lept, 31,5 x 24,8 cm, sign. PD Arno Nauman, Antikvariát Ostrovní, žák prof. M. Švabinského a F. Ženíška na AVU v Praze, člen SČUG Hollar a SVU Mánes

  Aktuální cena: 600 CZK (24 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Karel Tondl

  (1893-1980)

  Milenci

  Položka č.: 218089

  Vyvolávací cena: 150 CZK (6 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:15

  dřevoryt, 16,3 x 12,3 cm, sign. PD Karel Tondl, Antikvariát Ostrovní, žák prof. J. Loukoty, V. Bukovace, J. Preislera a M. Švabinského na AVU v Praze, studium dějin umění, estetiky a filozofie na FF UK, grafika na Sorboně v Paříži, zakladatel SVU Aleš, člen Societé Nationale des Beaux-Art v Paříži, …

  Aktuální cena: 150 CZK (6 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Emil Kotrba

  (1912-1983)

  Plavení koní

  Položka č.: 218091

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:16

  litografie, 1941, 29,2 x 23,2 cm, sign. PD Emil Kotrba 1941, Antikvariát Ostrovní, žák prof. P. Dillingera a T. F. Šimona na AVU v Praze, člen SČUG Hollar

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • R. Mošna

  Chalupa

  Položka č.: 218109

  Vyvolávací cena: 900 CZK (36 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:17

  olej, plátno, 1970, 44 x 51 cm, sign. PD R Mošna 70, rám, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 900 CZK (36 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Břetislav Slováček

  (1947)

  Zlichovský lihovar

  Položka č.: 218111

  Vyvolávací cena: 350 CZK (14 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:18

  dřevoryt, 1979, 26,5 x 15 cm, sign. PD B. Slováček 79, pasparta, č. 45/80, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 350 CZK (14 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Vladislav Röhling

  (1878-1949)

  Stará radnice v Brně

  Položka č.: 218776

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:19

  litografie, 34,6 x 25 cm, lehce zašpiněný papír, Antikvariát Ostrovní, žák F. Ženíška, člen Jednoty umělců výtvarných

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: ID2**1 Historie příhozu

  Odhadní cena: k CZK

 • František Emler

  (1912-1992)

  Karlův most

  Položka č.: 219184

  Vyvolávací cena: 300 CZK (12 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:20

  litografie, 13,7 x 41,5 cm, sign. PD F. Emler, č. 22/80, Antikvariát Ostrovní, žák prof. O. Nejedlého a V. Pukla na AVU v Praze

  Aktuální cena: 300 CZK (12 €)

  Poslední dražitel: ID7**4 Historie příhozu

  Odhadní cena: k CZK

 • Ruda Šváb

  (1909-1989)

  U Svoru v Lužických horách

  Položka č.: 219185

  Vyvolávací cena: 250 CZK (10 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:21

  litografie, 25,5 x 43,5 cm, sign. PD Ruda Šváb, č. 78/90, zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 250 CZK (10 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

  Odhadní cena: k CZK

 • Jan Bauch

  (1898-1995)

  Portrét dívky

  Položka č.: 219629

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:22

  litografie, 1958, 17 x 13 cm, sign. PD Jan Bauch 58, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte a V. H. Brunnera na UMPRUM v Praze, prof. M. Švabinského na AVU tamtéž, člen Umělecké besedy a SVU Mánes

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jaroslav Hořánek

  (1925-1995)

  Budování nových Lidic

  Položka č.: 219737

  Vyvolávací cena: 7.000 CZK (280 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:23

  olej, plátno, 1949, 29 x 43 cm, sign. PD Hořánek 49, vzadu štítek s popisem, plátno místy poškozeno, Antikvariát Ostrovní, žák J. Obrovského a V. Nechleby na AVU v Praze, člen Jednoty umělců výtvarných, SVU Mánes a předseda SČUG Hollar

  Aktuální cena: 7.000 CZK (280 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Jiří Šlitr

  (1924-1969)

  Portréty dívek

  Položka č.: 219783

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:24

  fix, papír, 7,8 x 15,5 cm, Antikvariát Ostrovní

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pravoslav Kotík

  (1889-1970)

  Zamyšlený mládenec

  Položka č.: 219841

  Vyvolávací cena: 960 CZK (39 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:25

  lept, 1925, 9,1 x 12,5 cm, sign. PD Pravoslav Kotík 1925, č. 7/30, PD značeno v desce A. Kotík, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte, K. V. Maška a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, člen SVU Mánes, Umělecké besedy a Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko

  Aktuální cena: 960 CZK (39 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Pravoslav Kotík

  (1889-1970)

  U klavíru

  Položka č.: 219843

  Vyvolávací cena: 1.500 CZK (60 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:26

  dřevoryt, 1915, 19,9 x 15,1 cm, sign. PD Pravoslav Kotík 1915, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. E. Dítěte, K. V. Maška a J. Schikanedera na UMPRUM v Praze, člen SVU Mánes, Umělecké besedy a Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko

  Aktuální cena: 1.500 CZK (60 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Arnošt Paderlík

  (1919-1999)

  Matka s dítětem

  Položka č.: 219872

  Vyvolávací cena: 1.200 CZK (48 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:27

  suchá jehla, 1945, 25 x 20 cm, sign. PD APaderlík 45, č. 3/5, Antikvariát Ostrovní, žák prof. F. Kysely na UMPRUM, člen a spoluzakladatel skupiny Sedm v říjnu, člen SVU Mánes, SČUG Hollar

  Aktuální cena: 1.200 CZK (48 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Cyril Bouda

  (1901-1984)

  Smrt vos

  Položka č.: 220126

  Vyvolávací cena: 950 CZK (38 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:28

  suchá jehla, 13,6 x 9,4 cm, sign. PD C Bouda, Antikvariát Ostrovní, žák V. Kysely a M. Švabinského, člen SČUG Hollar a Umělecké besedy

  Aktuální cena: 950 CZK (38 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • František Hudeček

  (1909-1990)

  Horník

  Položka č.: 220182

  Vyvolávací cena: 700 CZK (28 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:29

  dřevoryt, 1949, 13,9 x 8,8 cm, sign. PD F. Hudeček 49, lehce zažloutlý papír, Antikvariát Ostrovní, žák prof. Kysely na UMPRUM v Praze, člen Umělecké besedy, Skupiny 42, člen SČUG Hollar, Radar a Index

  Aktuální cena: 700 CZK (28 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

 • Josef Dudek

  (1954)

  Hnízda

  Položka č.: 220200

  Vyvolávací cena: 800 CZK (32 €)

  Plánované ukončení: 07. 04. 2020 15:30

  mezzotinta, lept, 1987, 32,7 x 21,2 cm, sign. PD Dudek 87, č. II 20/50, Antikvariát Ostrovní, žák prof. D. Janouška, J. Jemelkové a Z. Přikryla na PedF UP v Olomouci

  Aktuální cena: 800 CZK (32 €)

  Poslední dražitel: NEDRAŽENO

Facebook